Veiligheidsbeleid

Het uitgangspunt van de BB3.0 formule is zoveel als mogelijk digitaal werken als team en met de klant. Onze ervaringen daarmee hebben we opgedaan als directeuren van bestuursbureaus en als directeur van een uitvoeringsorganisatie die hetzelfde uitgangspunt hanteert. Wij zetten hiervoor beproefde systemen in van toonaangevende leveranciers die kunnen voldoen aan strikte eisen van security en continuïteit. Inkomende correspondentie wordt direct digitaal gearchiveerd en door ons secretariaat opgevolgd.

BB3.0 gebruikt een beveiligde digitale werkomgeving zowel intern in de samenwerking tussen teamleden als in de interactie met de opdrachtgever en de ondersteuning van vergaderingen.

Onze digitale gegevensverwerking voldoet aan de hoge security-eisen. Wij zetten alleen beproefde systemen in van toonaangevende leveranciers die kunnen voldoen aan strikte eisen van security en continuïteit.

Binnen BB3.0 is de informatie in verschillende categorieën verdeeld:

  1. Algemene informatie: deze informatie is van belang voor alle BB3.0 medewerkers en is door alle medewerkers te benaderen.
  2. Klantinformatie: alleen te benaderen voor de toegewezen medewerkers van BB3.0. Klantinformatie wordt per klant gescheiden opgeslagen.
  3. Vertrouwelijke klantinformatie: alleen te benaderen voor specifieke medewerkers
  4. Vertrouwelijke interne informatie: alleen te benaderen door de specifieke medewerkers (bijvoorbeeld directieleden).

Ten aanzien van privacygevoelige informatie die vallen onder de Wet Persoonsgegevens is ons beleid dat wij zoveel mogelijk vermijden dat bestuursondersteuning beschikt over bestanden met persoonsgegevens. Voor onze dienstverlening is het vrijwel nooit nodig om bestanden met persoonsgegevens in te zien. In voorkomende gevallen zullen wij op basis van een bewerkersovereenkomst zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige informatie. Bij de behandeling van individuele gevallen (klachten, beroepszaken, incidenten) is onze regeling voor geheimhouding van toepassing.

Top