Strategie missie en visie

Onze visie is dat in een tijd van consolidatie ook kleine- en middelgrote pensioenfondsen een bestaansrecht hebben mits zij zich professioneel organiseren en daarmee het kwaliteit- en kostenniveau op orde hebben door het toepassen van een adequaat uitbestedingsbeleid. Om dat mogelijk te maken is het naar onze mening noodzakelijk dat deze fondsen zorgen voor goede en vooral onafhankelijke bestuursondersteuning om tegenwicht te bieden aan de uitvoerende partijen en om te zorgen dat het bestuur tegen minimale inspanning en tegen aanvaardbare kosten in control is op besluitvorming, beleid en uitvoering.

Onze missie is dat BB3.0 aan pensioenfondsen een complete oplossing op het gebied van bestuursondersteuning biedt en daarmee het comfort van een eigen bestuursbureau, zonder de last van werkgeverschap en belemmeringen bij toekomstige keuzes met betrekking tot de toekomst van het pensioenfonds.

Onze strategie is de expertise van zelfstandige pensioenprofessionals met een ruime ervaring op hun vakgebied te bundelen. Werkend onder één label en één set van voorwaarden, en met een uniform beleid voor kwaliteit en risicobeheersing biedt BB3.0 een volledig en flexibel dienstenpakket op het gebied van bestuursondersteuning. Voor specialistische kennisgebieden en specialistische diensten kiest BB3.0 voor een strategisch partnerschap met enkele gerenommeerde adviesorganisaties.

Top