Geschiedenis

In de zomer van 2015 spraken wij, Rob Braaksma en Joost de Winter, de initiatiefnemers en oprichters van BB3.0, elkaar over hun ervaringen met en visie op ondersteuning van pensioenfondsbesturen. Ook spraken wij over een doordacht uitbestedingsbeleid voor pensioenfondsen waarmee pensioenfondsen kwalitatief beter en tegen lagere kosten kunnen opereren. Kort tevoren hadden wij beiden de stap naar het zelfstandig ondernemerschap gezet na een jarenlange ervaring met ondersteuning van en advisering aan pensioenfondsen in diverse directiefuncties bij bestuursbureaus en pensioenuitvoerders.

De klik was er en de maanden daarna hebben wij samen hard gewerkt om onze formule uit te werken, te toetsen bij pensioenfondsbestuurders en klaar te maken voor de markt. Het is zover: BB3.0 bestaat en leveren inmiddels onze diensten aan de eerste pensioenfondsklant.

Top