Coördinatie pensioenbeheer

BB3.0 verzorgt de coördinatie pensioenbeheer met als doel dat er juiste scheidingen zijn tussen de diverse processen waardoor het bestuur beter “in control” is en er sprake is van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Vaak wordt er een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.

Door de jarenlange praktijk ervaring met betrekking tot diverse mogelijkheden voor de uitbesteding pensioenbeheer, kan BB3.0 het pensioenfonds begeleiden bij de juiste keuzes in deze. Hierbij wordt rekening gehouden met de juiste scheidingen tussen pensioenadministratie, bestuursondersteuning, actuariële taken, jaarwerk processen, adviseer- en rapporteertaken.

Ook verliezen wij de samenhang tussen andere activiteiten van BB3.0 niet uit het oog, zoals genoemd bij risicomanagement, coördinatie vermogensbeheer en financieel beheer.

 

Analyse huidig beleid

Aan de hand van:

 • Missie, visie en strategie van het fonds
 • Huidige organisatie pensioenbeheer:
  • SLA pensioenuitvoerder
  • Operationeel: (voorbeeld zijn de activiteiten van de adviseurs en pensioenuitvoerder niet dubbel op, maar complementair aan elkaar)
  • Organisatorisch (is er sprake van juiste scheidingen)
 • Pensioen uitvoeringskosten i.c.m. vermogensbeheerkosten

Aanpassen beleid

Voorstel aan bestuur, indien:

 • Betere beheerste en integere bedrijfsvoering door juiste checks & balances
 • Kostenbesparend

Opstellen vereiste documenten

 • Vereist om strak de regie te houden:
  • Risico analyse
  • Contractencommissie en/of risicocommissie en jaarwerkcommissie reglement
  • AO/IC interne (CaribBlend) pensioenuitvoeringsorganisatie
  • Uitvoeringsovereenkomsten
  • SLA betrokken partijen

   

Monitoring/Beoordeling/Evaluatie

 • SLA
 • ISEA
 • Uitvoeringsovereenkomst
 • AO/IC

Coördinator/oliemannetje pensioenbeheerprocessen

 • Uitvoering van beleid
 • Operationele aansturing/monitoring
 • Periodieke overleggen met alle betrokkenen pensioenproces
 • Afstemming van inhoudelijke en operationele processen
 • Het doen van aanbevelingen voor verbetering proces

Coördinatie jaar processen

 • (Onafhankelijke) schakel tussen vermogen en verplichtingen
 • Link tussen toezichthouder, actuaris, pensioen- en vermogensbeheer
 • Verantwoordelijk opgave beleggingskosten:
  • Afstemming jaarrekening versus bestuursverslag (consistentietoets)
  • Afstemming jaarrekening/bestuursverslag versus Z-score
  • Controle volledigheid J402 (inclusief doorbelasting vanuit pensioenuitvoering) en consistent met bovenstaande
Top